NASA chuẩn bị phóng phi thuyền Orion

  • 1.048

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, đầu năm 2014, NASA sẽ tiến hành phóng thử nghiệm phi thuyền Orion tại căn cứ không quân Canaveral bang Florida.

Trong quá trình thử nghiệm, Orion sẽ bay lên độ cao khoảng 8000km ở quỹ đạo trái đất, bay quanh trái đất hai vòng và trở về tầng khí quyển trái đất với tốc độ 32 ngàn km, sau đó sẽ rơi xuống biển và NASA sẽ trục với về nghiên cứu sử dụng tiếp.

NASA cho biết, theo kế hoạch năm 2017 họ sẽ nghiên cứu tên lửa đẩy để đưa Orion vào quỹ đạo nhưng làm thế nào để đưa Orion trở về trái đất và tái sử dụng, do đó NASA đã quyết định sử dụng tên lửa thương mại để phóng Orion.

Tổng thống Obama và Quốc hội đã phê chuẩn một kế hoạch thăm dò không gian đầy tham vọng và NASA phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch này. Phó giám đốc NASA, David Weaver cho biết chuyến bay thử sẽ được NASA khởi động để đưa ra những số liệu cụ thể cho quá trình nghiên cứu tiếp theo.

Phi thuyền Orion là một phần còn lại của kế hoạch thăm dò quỹ đạo mặt trăng, Obama đã quyết định từ bỏ chương trình thám hiểm mặt trăng sau khi nhậm chức, ông hy vọng NASA sẽ nghiên cứu chế tạo ra một loại tên lửa đẩy lớn để đưa phi hành gia đến các tiểu hành tinh và cuối cùng là đến sao hỏa.

Theo Silicon, Đất Việt
  • 1.048

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook