Ngăn chặn Ung thư mà không cần phá hủy tế bào

  •  
  • 375

Theo một tài liệu mới được đăng trực tuyến tuần này trên EMBO, thì quá trình làm suy yếu những tế bào già có khả năng giúp chống lại tiến trình phát triển ung thư đang diễn ra. Trước đó chúng ta không biết rằng có hay khồng việc tế bào suy yếu hay còn gọi là PCD (sự phân hủy tế bào) chính là cơ chế bảo vệ cần thiết hơn trong việc ngăn chặn phát triển khối u từ những chuỗi nằm ở đuôi nhiễm sắc thể.

Những tế bào già có nhiễm sắc thể dị thường cùng với những chuỗi sai chức năng hay còn gọi là những cái đuôi ngắn hơn có thể làm thúc đẩy nổi lên u ung thư nếu thiếu gen kìm hãm sự phân chia tế bào u p53 và thường xảy ra ở những cá thể già.

Tuy nhiên, với sự hiện diện của p53, những đuôi trái chức năng có thể làm hoãn sự tăng trưởng tế bào vĩnh viễn hay còn gọi là sự suy yếu tế bào, Sandy Chang cùng các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên chuột được đột biến chuỗi sai chức năng trên nhiễm sắc thể và những bản sao của gen p53 đã cho thấy nó không thể kích hoạt quá trình phân hủy độc lập p53 mà chỉ có thể làm suy yếu p53 trung gian.

Các chuyên gia nghiên cứu phát hiện rằng việc hoạt hóa quá trình phân hủy tế bào có khả năng làm ngăn chặn sự phân chia tế bào u đang diễn ra. Nghiên cứu cho rằng, bằng cách ngăn chặn sự tăng trưởng tế bào, thì quá trình suy yếu p53 gián tiếp có thể thực hiện chức năng thiết yếu trong việc ngăn chặn khối u ở các tế bào già .

Ánh Phượng

Theo Sciencedaily, Sở KH & CN Đồng Nai
  • 375

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook