Nguồn gốc của biểu tượng $

  • 43
  • 3.645

Biểu tượng bắt đầu xuất hiện vào những năm 1770, trong các tài liệu của những người Mỹ gốc Anh có kinh doanh buôn bán với người Mỹ gốc Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, phải đến những năm 1800 nó mới trở nên phổ biến, vào khoảng thời gian mà những đồng đô la Mỹ đầu tiên chính thức được đúc. Trước đó, biểu tượng này đã được dùng như kí hiệu của những đơn vị tiền của Tây Ban Nha, đó là kí hiệu “p” của đồng peso.

Nguồn gốc của biểu tượng $

Bằng cách nào mà chữ “p” lại được biến đổi thành “$” cho đồng đô la? Khi ghi chép các tài liệu tài chính có đồng peso, họ thường viết gọn lại, ví dụ như “1 peso” trở thành “1 p". Nhưng khi ở dạng số nhiều, ví dụ “1.000 pesos”, nó trở thành “ps“.

Khi phải viết “ps“ quá nhiều lần trong các văn bản tài chính, những người Mỹ gốc Anh bắt đầu gộp phần “p”“s” lại với nhau. Nửa trên của kí hiệu này trông rất giống với biểu tượng đô la 2 vạch ngày nay.

Thậm chí lười hơn, họ thường viết phần “p” với chỉ 1 nét vạch xuống phần “s”, giống thế này “$”.

Nguồn gốc của biểu tượng $
Đồng bạc peso Ferdinand VII of Spain, 1821

Trong những văn bản sớm nhất sử dụng cách viết này, đồng đô la thường được viết với cả 2 nét vạch hoặc chỉ 1 nét, nhưng chúng đều chỉ một thứ, đó là đồng peso.

Vậy từ lúc nào mà nó trở thành kí hiệu cho đồng đô la Mỹ? Trong khoảng thời gian nước Mỹ đúc những đồng đô la đầu tiên năm 1792, tiền Tây Ban Nha đang được lưu hành rộng rãi khắp nước Mỹ và các nơi trên thế giới.

Phần lớn vì lí do này, Mỹ đã thiết kế đồng đô la như một bản sao của đồng Tây Ban Nha, giống cả chất liệu và cân nặng, tăng mệnh giá đồng tiền (tại thời điểm đó, những đồng xu được làm bằng bạc và có giá trị tính theo bạc).

Nó dẫn đến việc có thể quy đổi 1 đồng đô la Mỹ ra 1 đồng peso.Vậy nên, việc dùng kí hiệu giống nhau cho cả đồng peso lẫn đô la là chuyện bình thường.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 43
  • 3.645

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook