Nhà khoa học Anh khằng định: "Sinh vật ngoài hành tinh tồn tại và giống con người"

  •   3,73
  • 13.314

Một nhà khoa học hàng đầu ở Anh khẳng định loài người không đơn độc trong vũ trụ và sinh vật ngoài trái đất có hình dạng và trí tuệ giống con người.

 "Sinh vật ngoài hành tinh tồn tại và giống con người"

Nhà sinh học Simon Conway Morris, một chuyên gia hàng đầu về tiến hóa của Đại học Cambridge ở Anh nói rằng khả năng sinh vật ngoài trái đất đang tiến hóa ở đâu đó trong vũ trụ là rất cao.

Nhà khoa học Anh khằng định: "Sinh vật ngoài hành tinh tồn tại và giống con người"
Nhà khoa học khẳng định sinh vật ngoài hành tinh đang tiến hóa và giống con người.

Ông trình bày các ý tưởng về sự phát triển của sinh vật ngoài hành tinh trong một cuốn sách mới mang tên “The Runes of Evolution”.

Nhà khoa học Anh khằng định: "Sinh vật ngoài hành tinh tồn tại và giống con người"
Chân dung nhà khoa học hàng đầu ở Anh, Simon Conway Morris.

Trong cuốn sách, Morris đưa ra một học thuyết về sự hội tụ của quá trình tiến hóa. Theo học thuyết này, quá trình tiến hóa diễn ra theo một số hướng nhất định, chứ không phải là quá trình hỗn loạn.

“Nếu học thuyết của tôi đúng, sinh vật ngoài hành tinh chắc chắn có đầu và các chi, có khả năng tư duy trừu tượng và thậm chí đạt cực khoái – giống như loài người”, vị giáo sư bình luận.

Morris nhắc lại rằng, sự sống có thể xuất hiện trên những hành tinh có nhiệt độ bề mặt ở mức vừa phải để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng. Số lượng hành tinh có điều kiện như thế khá lớn. “Vì vậy tôi tin rằng số lượng sinh vật có trí tuệ giống con người trong vũ trụ rất lớn”, Morrirs lập luận.

Theo Đời Sống Pháp Luật
  • 3,73
  • 13.314

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook