Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước

  • 3.095

Nhiếp ảnh gia 33 tuổi Vorrarit Anantsorrara đã khám phá vẻ đẹp ở Singapore, Trung Quốc, Thái Lan... qua những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước.

Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước

Những bức ảnh phản chiếu tuyệt đẹp dưới nước

Cập nhật: 30/12/2011 Theo Giáo dục
  • 3.095

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook