Những hóa thạch của loài Khủng long

  •   54
  • 2.955

Xung quanh xác con khủng long trưởng thành là 34 con khủng long con
Xung quanh xác con khủng long trưởng thành là 34 con khủng long con
(Ảnh: pharyngula)


(Ảnh: indiana9fossils)


(Ảnh: fossilmall)


(Ảnh: fossilmall)


(Ảnh: fossilmall)


(Ảnh: sinofossa)


(Ảnh: fr.ch)

Hóa thạch trứng khủng long
(Ảnh: deh.gov)


(Ảnh: deh.gov)


(Ảnh: dinosaur-replicas)


(Ảnh: stonecompany)


(Ảnh: neovenator)


(Ảnh: neovenato)


(Ảnh: senckenberg)


(Ảnh: paleofreak)

  • 54
  • 2.955

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook