Những loài “cá quỷ” ghê sợ nhất thế giới

  •   46
  • 17.084

Từ loài cá hổ sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì, đến cá rắn săn mồi ban đêm, tới cá chình Conger với hàm răng sắc nhọn dữ tợn… là những loài “cá quỷ” đáng sợ nhất trên trái đất này.

Dưới đây là một số loài cá có hình dạng "cá quỷ" đáng sợ nhất:

Loài cá chình Thyrsoidea macrurus sống ở Thái Bình Dương sẵn sàng cắn khi bị khiêu khích
Loài cá chình Thyrsoidea macrurus sống ở Thái Bình Dương sẵn sàng cắn khi bị khiêu khích

Loài cá hổ (Piranha) sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì chúng gặp
Loài cá hổ (Piranha) sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì chúng gặp

Cá biển Anglerfish lập dị, là sinh vật xấu xí nhất trên trái đất
Cá biển Anglerfish lập dị, là sinh vật xấu xí nhất trên trái đất

Cá khổng lồ Hydrocynus goliath có thể ngoạm đứt bất kỳ thừ gì
Cá khổng lồ Hydrocynus goliath có thể ngoạm đứt bất kỳ thừ gì

Cá lóc
Cá lóc

Cá rắn Viperfish thường săn mồi vào ban đêm
Cá rắn Viperfish thường săn mồi vào ban đêm

Cá răng nanh Fangtooth Fish có thể chén bất cứ thứ gì
Cá răng nanh Fangtooth Fish có thể chén bất cứ thứ gì

Loài cá rồng Arowana
Loài cá rồng Arowana

Cá rắn biển Gulper Eel nguy hiểm với miệng rộng khổng lồ
Cá rắn biển Gulper Eel nguy hiểm với miệng rộng khổng lồ

Cá chình Conger có hàm răng sắc nhọn và rất dữ tợn
Cá chình Conger có hàm răng sắc nhọn và rất dữ tợn

Theo Đất Việt
  • 46
  • 17.084