Những màn phóng máy bay giấy 'không thể tưởng'

  •   2,85
  • 5.750

Với chiếc máy bay giấy, anh chàng này có thể phóng đi và làm vỡ cả những vỏ chai bia.

Cập nhật: 31/03/2018 Theo Zing
  • 2,85
  • 5.750

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook