Video: Những cách gấp máy bay giấy độc đáo

  • 2,73
  • 3.343

Những chiếc máy bay giấy có thể có đủ loại hình dáng, cách bay khác nhau nhờ những kiểu gấp độc đáo. David Rees, thuộc National Geographic, khám phá một vài cách gấp máy bay khác lạ.

Những cách gấp máy bay giấy độc đáo

Cập nhật: 04/06/2015 Theo VnExpress
  • 2,666666666666673
  • 3.343

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook