Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

  •   4,84
  • 6.499

Hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần gấp những tờ tiền mệnh giá 500, 1000, 2000, 5000 thành trái tim, con chim, ... Cùng xem bài viết sau đây để chiêm ngưỡng những tuyệt tác gấp tiền giấy thành hình khối độc đáo với sự khéo léo và sự đầu tư nhiều về mặt thời gian và công sức nhé.

Những hình khối độc đáo từ tiền giấy

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giớiNhững mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Những mẫu xếp hình bằng tiền độc đáo trên thế giới

Tổng hợp
  • 4,84
  • 6.499