Những phát minh ấn tượng dành cho người lười

  •   2,52
  • 10.159

Để thỏa mãn mơ ước của những người lười, các nhà phát minh đã sáng chế ra nhiều sản phẩm hoặc công cụ giúp họ không phải "động chân động tay" nhiều khi làm một việc nào đó.

Giẻ lau nhà bằng chân.
Giẻ lau nhà bằng chân.

Cốc tự khuấy nước.
Cốc tự khuấy nước.

Thiết bị giúp quý ông có thân hình cơ 6 múi không cần tập luyện.
Thiết bị giúp quý ông có thân hình cơ 6 múi không cần tập luyện.

Giá kẹp sách để đọc theo yêu cầu.
Giá kẹp sách để đọc theo yêu cầu.

Dụng cụ cầm hộ kem ăn không bẩn tay (cây kem sẽ tự trồi lên cho người ăn).
Dụng cụ cầm hộ kem ăn không bẩn tay (cây kem sẽ tự trồi lên cho người ăn).

Dụng cụ hỗ trợ đi tất.
Dụng cụ hỗ trợ đi tất.

Kẹp nhúng túi trà tự động.
Kẹp nhúng túi trà tự động.

Dĩa cuốn spaghetti tự động.
Dĩa cuốn spaghetti tự động.

Máy rót hộ nước đóng lon.
Máy rót hộ nước đóng lon.

Quạt thổi mỳ.
Quạt thổi mỳ.

Theo Vietnamnet
  • 2,52
  • 10.159

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook