Những thứ tìm thấy trong mộ Tào Tháo

  • 3.164

Hộp sọ, gối đá, đồ trang sức bằng ngọc bích là những thứ mà các nhà khảo cổ tìm thấy trong mộ nhà chính trị và quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, Tào Tháo.

Hộp sọ của Tào Tháo được bảo quản trong hộp chuyên dụng.Một bài vị bằng đá trong mộ.Chiếc gối làm bằng đá.Những đồ vật làm bằng ngọc bích và mã não.Những bản đá khắc chữ.Bản đá này có dòng chữ: "thường được Ngụy Vương sử dụng".Một phiến đá chạm khắc từ đời Hán.

Cập nhật: 31/12/2009 Theo VnExpress
  • 3.164

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook