Oracle và SMU (Singapore) hợp tác đào tạo chuyên gia IT

  • 80

Vừa qua Oracle và Đại học Quản lý Singapore (SMU) đã chính thức công bố chương trình đạo tạo cho những chuyên gia IT về kỹ năng thiết kế, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng điện toán lưới doanh nghiệp phức tạp mang tên "Kiến trúc Điện toán lưới Doanh nghiệp".

Khóa học được cấp chứng chỉ về Kiến trúc Điện toán lưới Doanh nghiệp kết hợp giữa bài giảng và phần thực hành. Những phần quan trọng của chương trình bao gồm việc thảo luận về mạng điện toán ảo và lợi ích thiết thực, bao gồm các lớp khác nhau của mô hình cụm ảo, trong đó tập trung vào các lưới của lớp ứng dụng, lý thuyết và thiết kế dành cho các lưới ứng dụng và các hội thảo dành cho việc sáng tạo các lưới ứng dụng dựa trên việc khai thác phần mềm Oracle. Mỗi khóa học sẽ chỉ bao gồm một nhóm từ 15 - 20 chuyên gia IT.

SMU đặt ra mục tiêu sẽ cấp chứng chỉ cho 60 chuyên gia IT trong lĩnh vực kiến trúc điện toán lưới doanh nghiệp trong vòng 3 năm tới. Chương trình giảng dạy của khóa học này sẽ do Khoa Hệ thống Thông tin của Đại học SMU đảm nhiệm. Thông tin chi tiết có tại website www.smu.edu.sgwww.oracle.com.

N.C

Theo Thanh Niên
  • 80

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook