Phát hiện một loài chuồn chuồn mới ở miền Bắc Việt Nam

  •  
  • 1.326

Một loài chuồn chuồn kim mới có tên khoa học Devadatta kompieri vừa được công bố trên tạp chí Zootaxa (số 3941 (3): 414-420) từ Tú Lệ, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái miền Bắc Việt Nam.

Devadatta kompieri - Loài chuồn chuồn mới ở miền Bắc Việt Nam

Giống Devadatta trước đây thuộc họ Amphipterygidae, nhưng nghiên cứu về DNA gần đây của Dijkstra và cộng sự (2014) đã sắp xếp giống này thuộc một họ hoàn toàn mới Devadattidae. Họ chuồn chuồn kim Devadattidae trên thế giới hiện nay có 6 loài, phân bố từ phía Nam Trung Quốc (Guangxi, Yunnan), Indonesia cho tới miền nam Thái Lan, Malaysia, Singapore, Borneo, Sumatra và Philippine. Ở khu hệ Việt Nam mới phát hiện được 3 loài: D. kompieri, D. ducatrix và D. cyanocephala.

Phát hiện một loài chuồn chuồn mới ở miền Bắc Việt Nam
Chuồn chuồn - Devadatta kompieri - (Hình: Phan Quốc Toản)

Loài mới Devadatta kompieri giống với loài D. ducatrix, nhưng chúng khác biệt ở những đặc điểm sau đây: kompieri có kích thước nhỏ hơn so với ducatrix; phần đốm màu đen ở mút cánh nhỏ hơn so với loài ducatrix; phần phụ sinh dục đực (anal appendages) của loài kompieri dài hơn, đầu mút nhỏ hơn so với của loài ducatrix; có 2 hàng vân (vein rows) giữa mép cánh và gân A1 ở loài kompieri, nhưng có 3-4 hàng vân ở loài ducatrix.

Loài mới được đặt tên theo người yêu thích động vật người Mỹ Tom Kompier, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Tom là người đã giới thiệu địa điểm nghiên cứu thu thập loài mới cho các tác giả, đồng thời cung cấp nhiều mẫu vật có giá trị cho các nghiên cứu sau này

Phát hiện một loài chuồn chuồn mới ở miền Bắc Việt Nam
Chuồn chuồn - Devadatta cyanocephala - (Hình: Phan Quốc Toản)

Theo Viet Nam Creatures
  • 1.326

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook