Phát hiện nhiều loài bướm đặc hữu

  • 1.330

Đợt khảo sát của nhóm chuyên gia tư vấn BirdLife cùng các cán bộ của vườn quốc gia Chư Yang Sin mới đây đã ghi nhận được 244 loài bướm. Trong đó có 10 loài bướm là những loài chưa từng được ghi nhận tại cao nguyên Đà Lạt.

Đáng chú ý là nhóm khảo sát cũng đã phát hiện loài bướm mới đối với VN. Đó là bướm phượng cánh chim chân liền, có tên khoa học Troides helena (họ Papilionidae), đây là loài được liệt kê trong phụ lục II của Công ước về buôn bán các loài nguy cấp (CITES).

Bướm phượng cánh chim chân liền đang được đề xuất đưa vào Sách đỏ VN
Bướm phượng cánh chim chân liền đang được đề xuất đưa vào
Sách đỏ VN (Ảnh: bjbug)

Cập nhật: 12/07/2006 Theo Tuổi trẻ
  • 1.330

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook