Phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học - công nghệ đến năm 2015

  • 1.423

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong quyết định về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học - công nghệ đến năm 2015
Chip VN16-32 do Việt Nam sản xuất đã đánh dấu một bước tiến mới của công nghệ vi mạch nội địa.

Cụ thể, từ nay đến 2015, mục tiêu đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ là phát triển 3.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó số lượng đơn vị hình thành từ các trường đại học, viện nghiên cứu chiếm khoảng 70%.

Theo kế hoạch trên, mục tiêu đặt ra là số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2006 – 2010, xây dựng 4.000 tiêu chuẩn quốc gia, trong đó 45% tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời sẽ ban hành 1.000 quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm 100% các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật; tăng giá trị giao dịch thành công trên thị trường khoa học và công nghệ đạt bình quân 15-17%.

Ngoài ra, theo quyết định của Thủ tướng, sẽ hình thành 10 tổ chức nghiên cứu cơ bản trong các trường đại học trọng điểm quốc gia có đủ tiêu chuẩn và điều kiện hội nhập được với khu vực và thế giới;

Xây dựng và hình thành một số tạp chí nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ Việt Nam có thế mạnh, đạt chuẩn mực được quốc tế công nhận.

Đồng thời cũng hình thành 30 tổ chức nghiên cứu và phát triển có cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại và năng lực nghiên cứu mạnh để giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, một trong các nhiệm vụ đầu tiên là thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, trước hết là các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm được tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bên cạnh đó, xác định mô hình và các giải pháp tái cấu trúc và chuyển dịch cơ cấu kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ.

Theo VnEconomy
  • 1.423

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook