áp suất

  • Có dễ dàng bóp vỡ được vỏ trứng không? Có dễ dàng bóp vỡ được vỏ trứng không?
    Bạn có thể nghĩ rằng việc ấy quả là trò trẻ con! Đừng vội, mặc dù mỏng là thế nhưng vỏ của một quả trứng thông thường cũng không phải là quá mảnh dẻ. Muốn bóp vỡ bằng cách ép hai đầu nhọn của nó vào lòng bàn tay, bạn phải "vận công" tương đối đấy.