Tác động của áp suất nước lên cơ thể như thế nào?

  •   52
  • 8.120

Mọi vật khi chìm xuống nước đều chịu áp suất của nước. Áp suất nước tỷ lệ thuận với độ sâu, khi độ sâu tăng thêm 10m thì áp suất sẽ tăng thêm 1 atm. Nghĩa là trên mỗi diện tích 1cm2 sẽ tăng thêm áp lực là 1kg. Vậy, liệu người thợ lặn có “sống sót”? Câu trả lời dĩ nhiên là có, nhưng bạn có biết bằng cách nào không? Và khi lặn liệu người thợ lặn chỉ chịu đựng áp lực của áp suất nước hay có thể gặp nhiều hiểm họa hơn?

Tác động của áp suất nước lên cơ thể

Cùng xem Infographic dưới đây để hiểu rõ hơn về sự tác động của áp suất nước lên cơ thể con người như thế nào nhé!

Tác động của áp suất nước lên cơ thể như thế nào?


Dưới nước biển, cứ sâu thêm 10m thì áp suất sẽ tăng lên 1kg trên 1cm2 diện tích cơ thể.


Luật HENRY cho biết lượng khí hòa tan trong dịch lỏng tỷ lệ với áp suất riêng của chất khí lên chất lỏng đó.

Tác động của áp suất nước lên cơ thể như thế nào?

Theo Tinh Tế
  • 52
  • 8.120