ô cửa sổ biết nói

  • Những ô cửa kính biết "chào mời" mua hàng Những ô cửa kính biết "chào mời" mua hàng
    Âm thanh quảng cáo phát ra từ thiết bị tí hon gắn trên cửa sổ tàu điện ngầm được truyền trực tiếp tới não người dùng, khiến cho các hành khách không rõ ai đang nói với mình.