Video công nghệ quảng cáo kiểu mới từ những ô cửa kính

  • 612

Sky đã đưa ra chiến dịch mang tên "Talking Window" (ô cửa sổ biết nói) nhằm thử nghiệm công nghệ mới trên các ô cửa của một chiếc tàu điện ngầm.

>>> Những ô cửa kính biết "chào mời" mua hàng

Cập nhật: 05/07/2013 Theo VNE, Youtube
  • 612

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook