ăng ten giấy

  • Ăng ten “giấy” thu năng lượng xung quanh Ăng ten “giấy” thu năng lượng xung quanh
    Các nhà khoa học của Trường Công nghệ Georgia (Mỹ) vừa chế tạo một loại ăng ten in trên giấy hoặc nhựa, có thể thu thập năng lượng xung quanh để cung cấp cho những thiết bị điện tử nhỏ gọn.