Đồng hồ báo thức thô lỗ nhất

  • Video: Đồng hồ báo thức thô lỗ nhất thế giới Video: Đồng hồ báo thức thô lỗ nhất thế giới
    Simone Giertz - cô gái tự nhận mình là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và có đam mê sâu sắc với robot vừa giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình, một chiếc đồng hồ báo thức kỳ lạ nhất thế giới.