đài thiên văn

  • Ai dạy người Maya cách tính lịch? Ai dạy người Maya cách tính lịch?
    Người Maya sáng tạo được một nền toán học phát triển vượt bậc, để có thể ghi chép các sự kiện theo năm tháng nhằm quyết định thời gian gieo trồng và thu hoạch, tính toán một cách chính xác thời tiết và những ngày mưa nhiều nhất trong năm.
  • Bí mật của những “Điểm chết” Bí mật của những “Điểm chết”
    Có những khu vực trên trái đất được gọi là "điểm chết". Tại đó có sự bất thường về trọng lực và khí quyển. Thỉnh thoảng những chiếc xe chạy ngang qua đột nhiên bị một lực vô hình kéo đi trên một đoạn, những tín hiệu vô tuyến không còn tác dụng... Hiện các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải về những hiện tượng trên.
  • Phát hiện ngôi sao cực sáng trên bầu trời Phát hiện ngôi sao cực sáng trên bầu trời
    Đài thiên văn vũ trụ Spitzer đã tìm thấy một ngôi sao sáng gấp 3,2 triệu lần mặt trời của chúng ta, có thể là vì sao sáng nhất trong Dải Ngân hà. Nó nặng gấp 150 đến 200 lần mặt trời.