đám mây khí

  • Những lỗ đen đầu tiên bị “bỏ đói” Những lỗ đen đầu tiên bị “bỏ đói”
    Những lỗ đen đầu tiên trong vũ trụ có tác động rất lớn đến vùng xung quanh chúng bất chấp thực tế rằng chúng nhỏ và phát triển rất chậm chạp, theo những mô hình siêu máy tính mới