đám ma

  • Bí ẩn những vùng đất "chết" Bí ẩn những vùng đất "chết"
    Cho đến nay, có rất nhiều hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên mà khoa học vẫn bó tay chưa thể tìm ra lời giải đáp hợp lý. Một trong những hiện tượng đó là những vùng đất “chết” gắn liền với nhiều hiện tượng kỳ bí. Đồi Chết, Đầm Ma hay Thung lũng Chết... là những địa danh như vậy.
  • Bí ẩn hiện tượng “đám ma quạ” nay đã có lời giải Bí ẩn hiện tượng “đám ma quạ” nay đã có lời giải
    Loài quạ có tập tính tụ tập khóc thương đồng loại nhưng chưa ai giải thích được điều này.