đĩa mặt trời

  • “Cuộc gặp gỡ” thú vị giữa sao Kim và mặt trời “Cuộc gặp gỡ” thú vị giữa sao Kim và mặt trời
    Cuộc gặp gỡ thú vị trên vũ trụ giữa sao Kim và mặt trời đã được quan sát từ nhiều nơi trên trái đất. Hiện tượng này được giới chuyên gia và những người yêu thiên văn khắp thế giới quan sát tỉ mỉ vì nó sẽ không xảy ra sau 1 thế kỷ nữa.