Video: Sự giao hội giữa sao Hỏa vào Mặt trời

  •  
  • 561

Các bạn có thể xem video dưới đây để biết thêm về cách NASA xử lý vấn đề giao hội giữa sao Hoả và Mặt trời.

Theo Tinhte, Youtube
  • 561

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook