đường thở

  • Ngáy ở trẻ sơ sinh có hại cho phát triển trí tuệ Ngáy ở trẻ sơ sinh có hại cho phát triển trí tuệ
    Trẻ sơ sinh ngáy to khi ngủ sẽ gặp các vấn đề trong phát triển trí tuệ, một nghiên cứu mới đây cho biết. Mối quan hệ giữa các rối loạn đường thở khi ngủ và chức năng nhận thức ở trẻ trước tuổi đi học và trong tuổi đi học &ldq
  • Bệnh hen và cúm A/H1N1 Bệnh hen và cúm A/H1N1
    Đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, bao gồm cả những người mắc bệnh hen, nhiễm virus H1N1 lại là một câu chuyện khác bởi họ luôn có nguy cơ gặp rắc rối với đường thở nói chung, không chỉ riêng H1N1.