đảo Caribê

  • Phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới tại Barbados Phát hiện loài rắn nhỏ nhất thế giới tại Barbados
    Loài rắn nhỏ nhất thế giới vừa mới được phát hiện trên đảo Caribê thuộc Barbados. Khi trưởng thành con rắn chỉ đạt chiều dài trung bình chưa đầy 4 inch (khoảng 10 centimet).Giáo sư tiến hóa Blair Hedges tại bang Pennsylvania là người đã phát hiện ra con rắn bé x