đảo Ellesmere

  • 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất 7 vùng đất "sao Hỏa" trên Trái đất
    7 vùng đất dưới đây hội tụ đầy đủ những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất như trên sao Hỏa. Do đó, các nhà khoa học đã quyết định sử dụng 7 địa điểm này làm nơi thử nghiệm các công nghệ khoa học trước khi đưa chúng lên vũ trụ.
  • Phát hiện vi khuẩn sống được trên sao Hỏa Phát hiện vi khuẩn sống được trên sao Hỏa
    Các nhà khoa học đã tìm thấy một loại vi khuẩn có thể sinh trưởng tại khu vực băng giá ở Canada, ở nhiệt độ lạnh như trên sao Hỏa.