đất mặt trăng

  • Bầu trời sẽ trông ra sao nếu Mặt Trăng bị thay thế? Bầu trời sẽ trông ra sao nếu Mặt Trăng bị thay thế?
    Trong hệ Mặt Trời, Mặt Trăng là một trong những vật thể có kích thước được coi là khá lớn. Nếu như thay vì quay quanh Trái Đất, Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời thì nó sẽ được coi là một trong những hành tinh anh em của Trái Đất.