đặt tên cho con

  • Bí ẩn sau những cái tên Bí ẩn sau những cái tên
    Đặt tên cho con, cha mẹ về mặt tiềm thức đã bị ảnh hưởng bởi những yếu tố sâu xa có nguồn gốc từ tiến hóa cũng như những tác động về xã hội.
  • Thuyết tiền định qua cái tên Thuyết tiền định qua cái tên
    Theo một số chuyên gia, tên của con người có thể nhào nặn nên tính cách, cuộc sống lẫn con đường sự nghiệp trong tương lai.