điệu nhảy waggle

  • Mật ong được tạo ra như thế nào? Mật ong được tạo ra như thế nào?
    Đây quả thật là một câu hỏi thú vị. Khi nói về loài ong thì chúng ta thường hay nhắc đến những chú ong mật. Con người đã sử dụng mật ong cũng như khai thác khả năng thụ phấn của loài ong từ hàng nghìn năm nay.