đi trên mặt nước

  • 4 loài động vật có thể đi trên mặt nước cực đỉnh 4 loài động vật có thể đi trên mặt nước cực đỉnh
    Bên cạnh những loài động vật có biệt tài ngụy trang tài tình hay mang trên mình chất độc chết người, Mẹ Thiên nhiên cũng "tạo" ra nhiều loài vật có khả năng siêu phàm như biết "chạy như bay" trên mặt nước.
  • Thiết bị giúp bạn đi trên mặt nước Thiết bị giúp bạn đi trên mặt nước
    Được đặt tên là WaterBlade, thiết bị này sử dụng một tảng nổi cho phép bạn lách ngang trên bể bơi và qua các hồ nước. Nó bao gồm một động cơ điện cung cấp 25kg lực đẩy để bạn không gặp khó khăn.