ếch Hyloscirtus princecharlesi

  • Phát hiện thêm 10 loài lưỡng cư kỳ lạ Phát hiện thêm 10 loài lưỡng cư kỳ lạ
    Trong 25 năm qua, có hơn 40% các loài động vật lưỡng cư bị đe dọa tuyệt chủng, nhưng theo một thống kê mới của trang tổng hợp cơ sở dữ liệu các loài lưỡng cư Amphibiaweb, thì “tương lai của chúng không quá ảm đạm”.