ếch Trichobatrachus robustus

  • Những điều đáng sợ bạn chưa biết về thế giới tự nhiên Những điều đáng sợ bạn chưa biết về thế giới tự nhiên
    Loài ếch chủ động bẻ gãy xương để tạo ra các móng vuốt, hải âu Fulmar nôn ra nọc độc, cá Pacu có liên hệ gần gũi với loài cá ăn thịt Piranha, loài giun dẹp thay đổi giới tính khi giao phối, loại ký sinh trùng thay thế lưỡi trong miệng cá... là những điều đáng sợ trong tự nhiên mà bạn không thể ngờ tới.