ốc anh vũ

  • Cận cảnh những "hóa thạch sống" Cận cảnh những "hóa thạch sống"
    Mặc dù gần như mọi loài vật đều tiến hóa để thích nghi với môi trường mới, một vài loài động vật giữ nguyên hầu như không thay đổi từ giai đoạn trứng nước của lịch sử tiến hóa.
  • Những loài động vật thân mềm kỳ lạ Những loài động vật thân mềm kỳ lạ
    Mực nang màu sắc sặc sỡ và có độc hay bạch tuộc khổng lồ có thể phát triển chiều dài cơ thể đến 9 m là những đặc điểm độc đáo của động vật thân mềm.