12 con giáp

  • 12 con Giáp từ đâu ra? 12 con Giáp từ đâu ra?
    Ai nghĩ ra 12 con vật (Tý, Sửu, Dần, Mão…) của âm lịch? Con rồng có thật hay không? Giờ tính theo can chi có liên quan gì đến 12 con vật?