Australopithecus afarensis

  • Con người từ trên cây xuống đất khi nào?  Con người từ trên cây xuống đất khi nào?
    Từ hóa thạch xương chân được tìm thấy, các nhà khoa học đã xác định được thời điểm mà tổ tiên chúng ta đã rời khỏi cành cây để bước xuống đất với dáng đi thẳng đứng, đó là khoảng 3,2 triệu năm trước.
  • Phát hiện mới về người tiền sử Phát hiện mới về người tiền sử
    Con người bắt đầu đi bằng hai chân sớm hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ trước đây, theo một nghiên cứu khoa học mới được công bố.
  • Phát hiện hóa thạch xương người sống trên cây Phát hiện hóa thạch xương người sống trên cây
    Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện hóa thạch xương bàn chân của người tiền sử Australopithecus afarensis sống cách đây khoảng 3,9 - 2,9 triệu năm. Chủng người này có thể là tổ tiên trực tiếp của con người ngày nay.