Bão đạt cường độ cực đại

  • Tâm bão vào Quảng Nam, Đà Nẵng Tâm bão vào Quảng Nam, Đà Nẵng
    8h sáng nay (29/9), bão số 9 mạnh cấp 13 đã chuyển hướng, dịch chuyển xuống phía Nam, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên...