Boring Company

  • Elon Musk bán súng phun lửa để làm gì? Elon Musk bán súng phun lửa để làm gì?
    Câu chuyện này tuy bắt đầu như là một trò đùa, hoặc ít nhất thì cũng gần giống một trò đùa, nhưng nó đã nhanh chóng trở thành một nguồn lợi nhuận, biến một người vốn đã giàu lại càng giàu hơn.