Cái chết của tuổi già

  • Có thực sự chúng ta "chết vì già"? Có thực sự chúng ta "chết vì già"?
    Hầu hết mọi người đều cho rằng, cái chết thông thường theo quy luật là vì tuổi già. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, tuổi già thực sự không phải là nguyên nhân gây tử vong.