Cúng ông Công ông Táo

  • Cúng ông Công ông Táo trong bếp hay trên bàn thờ? Cúng ông Công ông Táo trong bếp hay trên bàn thờ?
    Khi cúng ông Táo, nếu gia đình không có ban thờ Táo quân riêng thì phải thắp hương ở ban thờ thần linh hoặc gia tiên chứ không nên cúng lễ ở bếp.
  • Nghi lễ cúng ông Công ông Táo Nghi lễ cúng ông Công ông Táo
    Cúng ông công ông táo là một nghi lễ truyền thống của người Việt Nam thường được tiến hành trước 12h ngày 23/12. Tại sao lại như vậy và lễ cúng ông công ông táo cần chuẩn bị những gì?