Carcharhinus leucas

  • Cá mập sông - Sự thật hay lời đồn? Cá mập sông - Sự thật hay lời đồn?
    Trong số hơn 400 loài cá mập sinh sống khắp các vùng biển trên thế giới, các nhà khoa học đã xác định được 5 loài cá mập chuyên định cư trong các vùng nước ngọt trên các con sông và hồ.