Carolyn Gibbons

  • Thời gian có thể ngừng trôi Thời gian có thể ngừng trôi
    Trên phương diện lý thuyết, tốc độ của ánh sáng là hằng số không đổi trong môi trường chân không. Song khi quan sát vụ nổ của những ngôi sao, các nhà thiên văn nhận thấy vụ nổ diễn ra càng gần trung tâm của vũ trụ thì ánh sáng phát ra từ chúng di chuyển càng chậm.
  • Giải mã thành công xác ướp tí hon “mặt đỏ” thời Ai Cập cổ đại Giải mã thành công xác ướp tí hon “mặt đỏ” thời Ai Cập cổ đại
    Một xác ướp tí hon dài 20 inch (52cm) với niên đại từ năm 600 trước Công nguyên đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia trong suốt hơn 40 năm qua.