Cua đỏ

  • Những động vật "đột biến" hiếm gặp Những động vật "đột biến" hiếm gặp
    Trong thiên nhiên có nhiều động vật bị đột biến gen hoặc gặp sự cố nào đó nên có hình dáng, màu sắc bất thường. Trong những năm qua, con người đã bắt được nhiều con vật như vậy như cua, tôm hùm, hàu, thằn lằn...
  • Cách phân biệt thật - giả tiền giấy 100 đôla mới Cách phân biệt thật - giả tiền giấy 100 đôla mới
    Tờ tiền mệnh giá 100USD rất phổ biến tại thị trường quốc tế. Cục dự trữ liên bang Mỹ ước tính phải có tới 1/3 cho đến 2/3 lượng tiền 100 USD được lưu thông tại các quốc gia ngoài nước Mỹ.