Da thông minh bên bọc ngoài tay giả

  • Da nhân tạo cho cảm giác thật Da nhân tạo cho cảm giác thật
    Các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ giới thiệu một loại da nhân tạo bên ngoài bàn tay giả, có thể giúp người khuyết tật cảm nhận được môi trường xung quanh hay những cái bắt tay từ người khác.