Di chỉ Abu Mena

  • Di chỉ Abu Mena - Ai Cập Di chỉ Abu Mena - Ai Cập
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di chỉ Abu Mena của Ai Cập là Di sản văn hóa thế giới năm 1979.