Fabrice Piazza

  • Nguyên nhân khiến tháp Pisa nghiêng Nguyên nhân khiến tháp Pisa nghiêng
    Tháp nghiêng Pisa, công trình nghiêng nổi tiếng nhất thế giới, là kết quả từ sự vô ý cũng như thiếu sót trong khâu lên kế hoạch của các kỹ sư.
  • Sự sống trong xác chết 17 ngày Sự sống trong xác chết 17 ngày
    Khi tiếp cận tử thi đã chết 17 ngày, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Pasteur phát hiện các tế bào gốc vẫn “sống”, và đây chưa phải giới hạn tồn tại cuối cùng của chúng. Nhà bệnh học thần kinh, ông Fabrice Chrétien, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết trên LiveScience: “Có thể tế bào gốc còn tồn tại được lâu hơn thế”.