Francesco Sauro

  • Hang động dung nham bí ẩn rộng 50m trên sao Hỏa Hang động dung nham bí ẩn rộng 50m trên sao Hỏa
    Hang động dung nham sao Hỏa rộng lớn hơn nhiều so với các hang trên Trái Đất, là địa điểm tiềm năng để xây khu định cư cho con người.
  • Columbus không phải người đầu tiên tìm ra châu Mỹ? Columbus không phải người đầu tiên tìm ra châu Mỹ?
    Một phát hiện có giá trị sánh ngang cuốn tiểu thuyết của Dan Brown đã giúp làm sáng tỏ các cuộc hành trình của John Cabot, nhà thám hiểm và hàng hải Italy, cho thấy ông đã có kiến thức về các cuộc hành trình của châu Âu đến “Thế giới mới” trước khi Christopher Columbus thực sự thám hiểm châu Mỹ v&agra